Kierownik Działu: Henryka Wawrzeńczyk tel. (41) 3641238

Dział Administracyjno-gospodarczy wchodzi w skład działalności ekonomiczno-eksploatacyjnych Szpitala.

Działem kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, a w czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni Zastępca.

Do zakresu działania działu administracyjno-gospodarczego należy organizowanie 
i prowadzenie zagadnień administracyjnych i gospodarczych stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej i komórek pozostałych Szpitala. W strukturach działu administracyjno-gospodarczego znajdują się następujące komórki:

 • transport
 • spedycja /sortownia bielizny/
 • sprzątaczki
 • pracownicy terenowi
 • centrala telefoniczna
 • magazyn

 

Skład osobowy oraz główne zadania poszczególnych komórek to:

Transport - zatrudnionych jest siedmiu kierowców wózków akumulatorowych i pięciu pracowników gospodarczych. Czas pracy - dwuzmianowy według grafiku pracy. Do głównych zadań należy:

 • rozwożenie posiłków
 • zwożenie pustych pojemników po posiłkach
 • zwożenie i rozwożenie bielizny i pościeli szpitalnej
 • transport materiałów z magazynów do komórek szpitala

Spedycja - zatrudnionych jest siedem osób. Czas pracy - jednozmianowy. Do głównych zadań należy:

 • przyjmowanie z oddziałów brudnej bielizny, przygotowanie i wydanie jej do prania
 • przyjęcie czystej bielizny z pralni
 • sprawdzanie, segregowanie i wdawanie czystej bielizny do transportu na oddziały.

Sprzątaczki - zatrudnionych jest pięć osób. Czas pracy - dwuzmianowy. Do głównych zadań należy:

 • zabezpieczenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Szpitalnych i jego bezpośredniego otoczenia z wyjątkiem izby przyjęć, oddziałów chorych, pracowni i gabinetów pomocniczych, przychodni przyszpitalnej, apteki i kuchni.

Pracownicy terenowi - zatrudnionych jest pięć osób. Czas pracy jednozmianowy. Do głównych zadań należy:

 • utrzymanie w odpowiednim stanie terenów zielonych, placów, chodników i dróg /wykaszanie, grabienie, zamiatanie a w porze zimowej odśnieżanie i posypywanie piaskiem/.
 • segregowanie i transport kasowanego sprzętu i bielizny z komórek Szpitalnych.
 • utrzymanie w odpowiednim stanie drzewostanu /przycinanie gałęzi, usuwanie zniszczonych i starych oraz nasadzanie nowych drzew/.

Centrala telefoniczna - zatrudniona jest jedna osoba. Czas pracy - jednozmianowy. Do głównych zadań należy:

 • obsługa centrali /łączenie rozmów, zamawianie rozmów międzymiastowych, przyjmowanie i nadawanie telegramów/.
 • pośrednictwo w zawieraniu i rozwiązywanie umów dotyczących rozmów telefonicznych z pracownikami.
 • rejestracja i zgłaszanie wszystkich uszkodzeń centrali i osprzętu telefonicznego.

Magazyny - zatrudnione są cztery osoby: dwie magazynierki i dwóch pracowników gospodarczych jako pomoc wszystkich magazynów w Szpitalu. Czas pracy -jednozmianowy. Do głównych zadań należy:

 • gospodarka wszystkimi środkami rzeczowymi przechodzącymi przez magazyny; papierniczy, odzieżowy, gospodarczy, BHP, techniczny i zwrotny.