Lekarz ordynator: dr Krystyna Korejba tel. (41) 36 41 271

Pielęgniarka Koordynująca: Teresa Baran tel. (41) 36 41 272

Liczba łóżek - 15

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest 15 łóżkowym oddziałem szpitalnym całodobowym, na którym prowadzona jest psychoterapia w postaci terapii indywidualnej,grupowej, psychorysunku, muzykoterapii, psychodramy, zajęć ruchowych i terapii zajęciowej.

Leczenie w oddziale trwa minimum 6 tygodni, maksimum 12 tygodni.
Oddział posiada akredytację do odbywania staży w ramach specjalizacji z psychiatrii.


Zadania oddziału:

- diagnostyka i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych
- terapia zajęciowa psychicznie chorych
- edukacja/psychoedukacja pacjentów i/lub ich rodzin
- promocja zdrowia psychicznego
- stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia
- konsultowanie chorych z innych oddziałów
- wykonywanie konsultacji specjalistycznych oraz badań specjalistycznych
- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami
- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału
- prowadzenie dokumentacji medycznej
- prowadzenie obserwacji sadowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sadowo-psychiatrycznych na polecenie sądów, prokuratury
- leczenie detentów pozostających do dyspozycji sądów

Oddział udziela świadczeń w systemie całodobowym.