Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - mgr Agnieszka Ochwanowska

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym.

Zadania: Prac.Diag.Lab. jest jednostką wykonującą badania in vitro w materiale biologicznym, których celem jest uzyskanie informacji niezbędnych dla celów diagnostycznych i monitorowania leczenia.

W zakresie swojej działalności współpracuje z oddziałami szpitalnymi przychodniami i z tzw. pionami pomocniczymi zgodnie ze strukturą organizacyjną szpitala.

Prac.Diag.Lab.wykonuje badania z zakresu - analityki ogólnej, hematologii, biochemii, koagulologii.

Materiał do badania należy dostarczyć wraz ze skierowaniem.