Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - mgr Agnieszka Ochwanowska

Laboratorium pracuje w godz 7:00 - 22:00.

Zadania: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest jednostką wykonującą badania in vitro w materiale biologicznym, których celem jest uzyskanie informacji niezbędnych dla celów diagnostycznych i monitorowania leczenia.
W zakresie swojej działalności współpracuje z oddziałami szpitalnymi przychodniami i z tzw. pionami pomocniczymi zgodnie ze strukturą organizacyjną szpitala.
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania z zakresu - analityki ogólnej, hematologii, biochemii, koagulologii.

Materiał do badania należy dostarczyć wraz ze skierowaniem w godz 7:00 - 20:30.