mgr Anna Łupińska tel. (41) 36 41 338
mgr Edyta Haba tel. (41) 36 41 338

mgr Anna Szałas   tel. (41)  36 41 262

I. Specjalista ds. Epidemiologii podlega Z - cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

II. Do zadań Specjalisty ds. Epidemiologii należy:

  1. Monitorowanie i analizowanie zakażeń szpitalnych oraz stanu sanitarnego wszystkich komórek ŚCP,
  2. Nadzór nad pacjentami z zakażeniami szpitalnymi i pozaszpitalnymi w zakresie pielęgnacji, zasad i sposobu izolacji,
  3. Doradztwo w postępowaniu pielęgnacyjnym z chorymi narażonymi szczególnie na zakażenia szpitalne,
  4. Opracowywanie programów ograniczenia zakażeń szpitalnych,
  5. Współudział w opracowywaniu i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem standardów i zasad postępowania dla czynności dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń m. in. metod i technik pracy personelu, procesów dezynfekcji i sterylizacji, procesów dezynsekcji i deratyzacji, systemu transportu wewnętrznego, sposobu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów,
  6. Określanie i analizowanie ryzyka zakażeń personelu,
  7. Organizowanie  regularnych  szkoleń  dla  personelu  w  zakresie  zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
  8. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Specjalista ds. Epidemiologii pracuje w systemie jednozmianowym. W ramach nadzoru na stanem sanitarnym zakładu. Specjalista ds. Epidemiologii ma prawo   dokonywania   kontroli   komórek  organizacyjnych    ŚCP   w    godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy.