z siedzibą  w K I E L C A C H  ul. Kusocińskiego 59

Kierownik Oddziału: Olawska-Szymańska Aleksandra tel. 413669714

Pielęgniarka Koordynująca : Grażyna Misztal

Liczba łóżek – 18

Zadania oddziału:

- prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego,
- leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych,
- terapia zajęciowa psychicznie chorych i zaburzonych dzieci i młodzieży,
- przeprowadzanie badań psychologicznych, terapii indywidualnych z psychologiem, terapii rodzinnej oraz terapii grupowej w formie społeczności terapeutycznej,
- edukacja /psychoedukacja pacjentów i/ich rodzin,
- nauka pacjentów w filii szkoły przyszpitalnej na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi i Socjoterapeutycznymi i innymi placówkami resocjalizacyjno-edykacyjno-wychowawczymi,
- wykonywanie konsultacji specjalistycznych i badań specjalistycznych,
- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami,
- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału,
- prowadzenie dokumentacji medycznej,
- prowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych na polecenie sądów i prokuratury.

Oddział udziela świadczeń w systemie całodobowym.