z siedzibą  w K I E L C A C H  ul. Kusocińskiego 59

Kierownik Poradni: dr Andrzej Plutecki

Pielęgniarka koordynująca: Teresa Rak

Zadania Poradni:

- kompleksowe organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych i psychologicznych świadczeniobiorcom,
- kierowanie pacjentów na wysoko specjalistyczne procedury medyczne,
- konsultowanie pacjentów ,
- terapia psychologiczna indywidualna i grupowa.

W strukturze PZPD znajduje się Zespół Leczenia Środowiskowego

Zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego:

- kontynuacja leczenia szpitalnego,
- diagnostyka zaburzeń psychicznych,
- diagnostyka psychologiczna,
- farmakoterapia ,
- psychoterapia indywidualna,
- oddziaływanie psychoterapeutyczne: grupowe, psychoedukacja,
- interwencje socjalne (pomoc w różnych sprawach socjalnych),
- poradnictwo i terapia rodzin pacjentów (edukacja, wsparcie),
- prowadzenie dokumentacji medycznej.

PLAN PRACY PORADNI

Poradnia udziela świadczeń codziennie ( w dni robocze ) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 7.00 – 19.00
- piątek od 7.00 – 14.35