Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest jednostką Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Ośrodek oferuje profesjonalną terapię uzależnienia i współuzależnienia. W skład ośrodka wchodzą:

 • Dwa Całodobowe Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu (oddział XII męski, oddział XIII koedukacyjny), na których prowadzony jest intensywny program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu - łącznie 176 łóżek
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych -Detoksykacyjny -liczba łóżek 29.
 • Poradnia Leczenia Uzależnień. prowadząca terapię ambulatoryjną dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Poradnia realizuje programy terapeutyczne, rehabilitacyjne jako kontynuację leczenia poszpitalnego, oraz umożliwia korzystanie z terapii rodzinom osób uzależnionych.

Zakres świadczonych usług przez jednostki WOTUiW

Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 41-345-73-46 adres: Kielce, ul. Jagiellońska 72

Leczenie uzależnień od:

 • alkoholu,
 • innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, nikotyny, itp.),
 • hazardu,
 • innych zaburzeń nawyków i popędów (uzależnienia komputerowe, zakupoholizm, itp.),
 • pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych,
 • programy dalszego leczenia dla osób kończących programy terapii podstawowej w poradniach, oddziałach dziennych i oddziałach całodobowych.

Oddział XII męski tel.041 36-41-231 do 235

Oddział XIII koedukacyjny tel.041 36-41-391 do 394 oraz 201 do 204 i 225

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji) tel. 041 36-41-261 do 265

Zakres świadczonych usług:

 • Odtruwanie (detox 041 36-41-261)
 • Leczenie psychoz alkoholowych
 • Terapia Uzależnienia
 • Programy „after care”