1. Dotacja pn. „ Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne „ wg umowy nr 9/D/2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 12.991,25 zł.

2. Dotacja pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy nr 39/D/2019 z dnia 08 października 2019 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 18.662,18 zł.

3. Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców - Zarządzenie nr 127/2019/DEF

Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach w wysokości: 27.189,89 zł

4. Dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników Działu Technicznego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wg umowy z dn. 28 maja 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy w wysokości: 7313,60 zł.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH - 2019

1. Dotacja pn. „Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy nr 7/D/2019 z dnia 31.01.2019 roku.

  • zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dofinansowany został ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 55.165,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie: 9.735,00 zł.

 2. Dotacja pn. „Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy Nr 8/D/2019 z dnia 31.01.2019 roku.

  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • roboty budowlane

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 300.000,00 zł oraz ze środków własnych  w kwocie: 103.273,13 zł.

3. Dotacja pn. "Modernizacja dachu w Pawilonie A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy" wg umowy Nr 36/D/2019 z dnia 30.08.2019 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 94835,00 złotych oraz ze środków własnych  w kwocie: 67264,29 zł.

4. Dotacja pn. "Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy" wg umowy Nr 46/D/2019 z dnia 18.10.2019 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 9356,00 zł.