z siedzibą w K I E L C A C H ul. Jagiellońska 72   tel. (41) 34-573-46

Kierownik WOTUiW: mgr Anna Przenzak

Kierownik Poradni: mgr Dariusz Zwierzchowski

Lekarze:
dr Paweł Grynda – psychiatra, specjalista seksuolog

dr Justyna Wolska - psychiatra

Zadania Poradni:

1.      Diagnozowanie pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzaleznionych przyjętych do poradnii na terapię,

2.      Prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,

3.      Wykonywanie konsultacji specjalistycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,

4.      Prowadzenie historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji,

5.      Szkolenie personelu w zakresie specjalności przychodni,

6.      Realizacja staży i praktyk dla pracowników lecznictwa odwykowego i studentów wyższych uczelni,

7.      Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

 

PLAN PRACY PORADNI

PONIEDZIAŁEK

godz.1000 - 1300 Grupa wstępna

godz.1000 - 1300 Grupa Zadaniowa dla mężczyzn uzależnionych

godz.1700 - 2000 Grupa wstępna

godz.1700 - 2000 Grupa DDA

WTOREK

godz. 1000 -  1300 Grupa „Przewodnik Samopoznania”

godz.1000 - 1300 Grupa zadaniowa dla  kobiet uzależnionych

godz.1600 Dyżur lekarski

godz.1700 - 2000 Grupa „Przewodnik Samopoznania”

godz.1700 - 2000 Grupa „Zapobiegania  nawrotom picia”

godz.1700 - 2000 Grupa Psychoedukacyjna

od godz. 1300 do 1500 odbywają się spotkania zespołu  terapeutycznego.

ŚRODA

godz. 1000 - 1300 Grupa Wsparcia dla uzależnionych

godz. 1600 - 1900 Grupa Zadaniowa dla uzależnionych

godz. 1630 - 1900 Grupa Wsparcia dla uzależnionych

godz. 1600- 1900 Grupa „Rozwoju osobistego dla rodzin”.

CZWARTEK

godz. 1000 - 1300 Grupa „Przewodnik Samopoznania’”

godz.1000 - 1300 Grupa zadaniowa dla  kobiet uzależnionych

godz. 1600 - 1900 Grupa „Radzenia sobie z Przemocą”.

godz. 1600 Dyżur lekarski

godz. 1700 - 2000 Grupa „Przewodnik Samopoznania"

godz. 1700 - 2000 Grupa wstępna dla rodzin alkoholików

godz. 1700 - 2000 Grupa terapeutyczna dla rodzin

PIĄTEK

godz.1000 - 1300 Grupa Wstępna

godz.1700 - 2000 Grupa WstępnaSOBOTA

godz.  800 - 2000 Grupy TAZA, Mapa, etc. (maratony dwudniowe wg potrzeb).

Przychodnia przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000

Telefon Zaufania 34 573 46 (dla ludzi z problemem alkoholowym )

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 2000