Kierownik oddziału: lek. Barbara Rawa-Kupis tel.(41) 3641321

Zastępca kierownika oddziału: lek. Justyna Sędek tel.(41) 3641324

Pielęgniarka koordynująca: Elżbieta Maj-Maciejewska tel. (41) 3641322

Zastępca pielęgniarki koordynującej Agnieszka Materek tel. (41) 3641322

.

Liczba łóżek – 61

 

Zadania oddziału:

- diagnostyka i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych
- terapia zajęciowa psychicznie chorych
- edukacja/psychoedukacja pacjentów i/lub ich rodzin
- promocja zdrowia psychicznego
- stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia
- konsultowanie chorych z innych oddziałów
- wykonywanie konsultacji specjalistycznych oraz badań specjalistycznych
- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami
- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału
- prowadzenie dokumentacji medycznej
- prowadzenie obserwacji sadowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sadowo-psychiatrycznych na polecenie sądów, prokuratury
- leczenie detentów pozostających do dyspozycji sądów

Oddział udziela świadczeń w systemie całodobowym.