Projekt:

Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Oś priorytetowa :

4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Działanie :

4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

 

 

 


Powyższy projekt Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy realizuje w ramach projektu konkursowego, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Na niniejszą inwestycję składają się następujące działania:

  • modernizacja kotłowni z systemem olejowego na loejowo-gazowy,
  • instalacja kolektorów słonecznych w celu wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
  • termomodernizacja pawilonu B,
  • termomodernizacja pawilonu C,

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.12.2012r.

Na powyższy projekt Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy podpisało z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego
dnia 8 lipca 2011r. umowę o dofinansowanie.

Modernizacja kotłowni została już zrealizowana.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji pozostałych elementów projektu.