Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
NIP 657-21-87-534  REGON 000290110
Tel: (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
KRS Nr 0000009702


Numer rachunku bankowego w SANTANDER BANK POLSKA S.A. :

31 1500 1458 1214 5004 5150 0000

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5, 26-026 MorawicaSIEDZIBA DYREKCJI:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

LOKALIZACJE:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
ul. Kusocińskiego 59, 25-450 Kielce
ul. Jagiellońska 72, 25-734 KielceELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA:

Adres Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na Platformie ePUAP:

/zoz2600046/SkrytkaESP


 Centrala: 41 36 41 399, Fax: 41 36 41 299Numery wewnętrzne: Morawica, ul. Spacerowa 5

Telefon: 41 36 41 +

 

Nazwa

Nr telefonu

Sekretariat Dyrekcji

346

Kancelaria

349

Archiwum Zakładowe

293

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

350

Dyrektor ds. Lecznictwa

241

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

350

Izba Przyjęć

302

Oddziały Psychiatryczne:

Oddział A1

311, 312, 313

Oddział A2

322, 322, 323

Oddział B

332, 333, 343

I Klinika Psychiatrii

362, 353, 363, 285

Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie

242, 243

Oddział Psychogeriatryczny

242, 243

Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

Oddział XII

233, 232

Oddział XIII

393, 392

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(Detoksykacyjny)

262, 263

Poradnia Leczenia Uzależnień

41-3457346

Przychodnia Specjalistyczna

306

Poradnia Neurologiczna

306

Poradnia Zdrowia Psychicznego

306

Gabinety Konsultantów

308

Pracownia EEG

306

Pracownia EKG

306

Pracownicy Socjalni

337

Dział Diagnostyki i Terapii Psychologicznej

306

Specjaliści ds. Epidemiologii

338

Dział Kadr i Szkoleń

358

Dział Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu 

317

Apteka Szpitalna

326

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

309

Pracownia USG

309

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

309

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

319

Dział Fizjoterapii

328

Dział Fizjoterapii - Kierownik

339

Dział Terapii Zajęciowej

336

Pracownia Muzykoterapii

290

Pracownia Plastyczna

336

Pracownia Rzemieślnicza

336

Pracownia Poligrafii

218

Klub Pacjenta

246

Blok Żywienia

387

Kuchnia

388

Magazyn Żywnościowy

227

Główny Księgowy

366

Księgowość Finansowa

368

Księgowość Materiałowa

369

Księgowość - Sekcja Płac

370

Księgowość - Inwentaryzacja

376

Kasa Główna

377

Kasa Depozytowa

377

Dział Prawny

356

Służba BHP

359

Inspektor P/Poż.

359

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

360

Kapelan

+41 3114220

Dział Informatyki i Przetwarzania Danych

389

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Kierownik

277

Sekcja Zamówień Publicznych

378

Sekcja Zaopatrzenia

240, 226

Sekcja Marketingu

286

Dział Techniczny

207, 216

Warsztaty Techniczne

208, 209, 210

Kotłownia

217

Dział Administracyjno Gospodarczy

238

Magazyn: gospodarczy, papierniczy, odzieżowy

228

Magazyn Techniczny

228

Magazyn BHP

228

Spedycja

386, 237

Magazyn Odpadów i Materiałów Polikwidacyjnych

359

Magazyn Odpadów Niebezpiecznych

359

Rzecznik Praw Pacjenta

296Telefony: Kielce, ul. Kusocińskiego 59

 

 

Nazwa

Nr telefonu

Izba Przyjęć
(w razie problemu z kontaktem, prosimy o telefonowanie na Portiernię)

41 36 69 744

506-275-819

Portiernia

41 36 69 700

Dyż. piel. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

41 36 69 703

Piel. Koordynująca II Kliniki Psychiatrii 41 36 69 709
Sekretariat II Kliniki Psychiatrii, I piętro 41 36 69 712
Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego 41 36 69 746
Rejestracja Przychodni Psychiatrycznej dla Dorosłych 41 36 69 755
Rejestracja Przychodni Psychiatrycznej dla Dzieci 41 36 69 765
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 41 36 69 767
Kierownik II Kliniki Psychiatrii 41 36 69 707
Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego 41 36 69 771
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci 41 36 69 714
Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

41 36 76 443
41 36 69 701