Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest jednostką Swiętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  Ośrodek oferuje profesjonalną terapię uzależnienia i współuzależnienia. W skład ośrodka wchodzą:

  • Dwa Całodobowe  Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu (oddział XII męski,  oddział XIII koedukacyjny), na których prowadzony jest intensywny program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu - łącznie 176 łóżek
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych -Detoksykacyjny -liczba łóżek 29.
  • Poradnia Leczenia Uzależnień. prowadząca  terapię ambulatoryjną dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Poradnia realizuje programy terapeutyczne, rehabilitacyjne jako kontynuację leczenia poszpitalnego, oraz umożliwia korzystanie z terapii rodzinom osób uzależnionych.

Oddział XII męski tel. 41 36-41-231 do 235

Oddział XIII koedukacyjny tel. 41 36-41-391 do 394  oraz 201 do 204 i 225

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji) tel. 41 36-41-261 do 265

Poradnia Leczenia Uzależnień - Kielce tel. 41 34-57-346
e-mail: wotuw.przychodnia @ morawica.com.pl

 

Biuro WOTUiW:

tel. 41 34-57-346

e-mail: wotuw-kielce @ morawica.com.plAdresy:

 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii

KIELCE 25-734
ul. Jagiellońska 72

WSKAZÓWKI DOJAZDU - klinkij