Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zatrudni specjalistę terapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji. Aplikacje należy kierować do Działu Kadr i Szkoleń.


Informuje się kandydatów do pracy, że w dokumentach aplikacyjnych kierowanych do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy należy zamieszczać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych, która nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania zgody. Dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom.


Oto treść :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji rezerwy kadrowej prowadzonej w ŚCP zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679 - RODO.”

                                                                                   ………………………..…..

                                                                                       (data i podpis )
Zgoda jest udzielana dobrowolnie, jednak jej brak uniemożliwi wykorzystywanie dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji rezerwy kadrowej. Dokumenty aplikacyjne kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku [tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1127 z późniejszymi zmianami] oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. 2015, poz. 2069] 

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

informuje, że zamierza w bieżącym roku dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym zakończono w 1998 roku, w związku z upływem obligatoryjnego okresu jej przechowywania.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom/ rzeczonej dokumentacji w terminie do dnia 15. 10. 2019 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:

nr tel. 41 36 41 317 lub 41 36 41 293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35