Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
NIP 657-21-87-534  REGON 000290110
Tel: (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
KRS Nr 0000009702


Naszą misją jest wysoka jakość świadczeń medycznych

w zakresie opieki nad pacjentem oraz stały rozwój

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.scpmorawica


Widok Szpitala z lotu ptaka


DZIAŁ FIZJOTERAPII

Informujemy, iż od dnia 1.05.2018 udziela świadczeń zdrowotnych na NFZ oraz za odpłatnością na podstawie skierowania wg cennika:

CENNIK ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH