Zasady prowadzenia badań naukowych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

 

Szanowni Państwo,

Badania naukowe w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą Dyrektora Szpitala oraz jego zastępców  (w tym odpowiednio zgodnie z właściwością: Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Z – cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa; Z -cy Dyrektora ds. Ekonomicznych).

 

Tryb składania wniosków:

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy badań naukowych należy złożyć w Kancelarii.
  2. Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i przekazany do rozpatrzenia.
  3. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie (decyzja, zgoda na prowadzenie badań naukowych
    w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy zależy od konkretnej sytuacji i modelu wykonywania badań naukowych).
  4. Formularz Wniosku dostępny jest tutaj