INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2024lp. nazwa zadania Wartość  brutto  inwestycji
1 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy  Umowa dotacji nr 9/D/2021  z dn. 15.03.2021r. i 43/D/2021  z dn. 06.10.2021r.  (zadanie  na lata 2021-2024) 2 071 460,07
2 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizacje istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. Umowa dotacji nr 44/D/2023 7 537 678,05
3 Przebudowa części Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w ramach  programu wieloletniego pn." Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024" Umowa dotacji nr 1/D/00013/2024 z dn. 18.03.2024r. 624 000,00
4 Modernizacja infrastruktury transportowej Świetokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Bloku Żywienia poprzez zakup ambulansów, samochodu do przewozenia posiłków i urzadzen wyposazenia kuchni. Umowa Nr 3/D/00013/2024  z dn. 25.03.2024r. 1 123 000,00
5 Poprawa warunków bezpieczeństwa i jakosci udzielanych świadczeń w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy Umowa nr 2/D/00013/2024 z dn. 28.03.2024r. 1 827 000,00
6 Dofinansowanie kosztów kszytałcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujacych zawody medyczne w Świetokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy  Umowa nr 4/D/2560/2024 z dnia 11.03.2024r. 132 265,00
7 Dofinanowanie zadan z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych majacych na celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzaleznionych od alkoholu. Umowa nr 1/A/2024 z dnia 02.04.2024r. 100 000,00

 

INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2023

 

lp. nazwa zadania Wartość  brutto  inwestycji
1 Zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z dostosowaniem pomieszczeń wg umowy nr 36/D/2023 z dn. 01 czerwca 2023 roku. pn. „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi"

2 257 128,00

środki własne: 92 751,00

2 Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wg umowy nr 26/D/2023 z dnia 22 marca 2023 roku. 70 000,00
3 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wg Umowy nr 9/D/2021 z dnia 15 marca 2021r. na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków i termomodernizacja budynków zaplecza gospodarczo-technicznego.

1 532 255,81zł

4 Modernizacja infrastruktury transportowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Bloku Żywienia poprzez zakup ambulansów, samochodu do przewożenia posiłków i urządzeń wyposażenia kuchni. Umowa Nr 3/D/00013/2024  z dn. 25.03.2024r. 942 528,00zł.
5 Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mających na celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu wg umowy nr 1/A/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r. 100 000,00