Piotr Kiełbowski
Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy


Ewa Piecewicz
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Anna Żalińska
Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

Kinga Bierońska
p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ekonomicznych