Umowy z NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

13-PSY04-17-00204-053

                                               Świadczenia Psychiatryczne dla Dzieci

                                                Świadczenia Psychogeriatryczne

                                                Świadczenia Psychiatryczne dla Chorych Somatycznie

                                                Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

                                                Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

13-PSY04-18-00204-054

                                               Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych

13-PSY04-18-00204-011

                                               Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych

                                               Świadczenia Leczenie Uzależnień

                                               Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych

                                               Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dzieci

                                               Leczenie Środowiskowe (domowe)

                                               Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych

 Rehabilitacja lecznicza:

13-REH05-18-00204-033

                                               Rehabilitacja ambulatoryjna:

 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

13-AOS02/1-11-00204-068

                                               Świadczenia w zakresie neurologii