z siedzibą  w K I E L C A C H  ul. Kusocińskiego 59

Kierownik Poradni: dr Izabela Bocian

Pielęgniarka koordynująca: Teresa Rak

Zadania Poradni:

- kompleksowe diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i okresu adolescencji (0 – 18 rż),
- kierowanie pacjentów do innych poradni specjalistycznych lub pracowni,szpitali,
- konsultowanie Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
- wnioskowanie w sprawach orzeczniczych,socjalnych,rentowych,edukacyjnych,
- wizyty/ porady domowe.

PLAN PRACY PORADNI

Poradnia udziela świadczeń codziennie ( w dni robocze ) w godzinach:
- poniedziałek, czwartek, piątek od 7.00 – 14.35
- wtorek od 7.00 – 20.00
- środa od 7.00 – 19.00