Kierownik WOTUW: dr n. o zdr. Anna Przenzak - specjalista psychoterapii uzależnień
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres siedziby: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

                         ul. Kusocińskiego 59

                         25-450 Kielce

tel. (41) 36 69 723

                        tel. (41) 345 73 46

                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres do korespondencji: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

                                         ul. Spacerowa 5

                                        26-026 Morawica

                                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Ośrodek  Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest jednostką Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002410

Podstawowym zadaniem działalności WOTUW jest realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego
w województwie świętokrzyskim.

 

W skład WOTUW -u wchodzą:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

          Kierownik Poradni: dr n. społ. Dariusz Zwierzchowski

          Adres siedziby: ul. Kusocińskiego 59

                                   25-450 Kielce

                                   tel. (41) 36 69 723

(41) 345 73 46

         Adres korespondencyjny: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

                                                  ul. Spacerowa 5

                                                  26-026 Morawica

UWAGA!!

Teleporady lekarskie i terapeutyczne dla pacjentów Poradni pod numerami telefonów:

41 34 573 46

+48 513 288 103

+48 572 326 673

Wszystkie wizyty, również pierwszorazowe, prosimy umawiać tylko telefonicznie pod wskazanymi powyżej numerami.

Jak dojechać do WOTUW

 

 • całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII (męski- liczba łóżek 60)

          Kierownik Oddziału:

        dr Anna Sito tel. (41) 36 41 231

          ul.Spacerowa 5

          26-026 Morawica

          tel: (41) 36 41 231

 

 • całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XIII (koedukacyjny- liczba łóżek 107)

          Kierownik Oddziału: dr n. med. Michaił Piecewicz tel. (41) 36 41 391

          ul. Spacerowa 5

         26-026 Morawica

          tel: (41) 36 41 391

 

 • całodobowy Oddział  Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

          Kierownik Oddziału: lek. med. Marzena Kozioł

          ul. Spacerowa 5

          26-026 Morawica

         tel: (41) 36 41 261

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.12.20  Poradnia i Oddziały wchodzące
w skład WOTUW -u, w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu realizują:

 

 1. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;
 2. programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
 3. programy psychoterapii uzależnień;
 4. programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają
  ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie,
 5. indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla osób spożywających alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
 6. indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
 7. działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

 

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia należy ponadto:

 1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
 2. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym dotyczących podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników placówek;
 3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
 4. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 5. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
 6. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
 7. inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
 8. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.