Statut i Regulamin Organizacyjny znajdują się na stronie BIP ŚCP w Morawicy:

http://morawica.bip.gov.pl/podstawa-prawna/podstawa-prawna.html