Deklaracja Dostępności

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.morawica.com.pl.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
NIP 657-21-87-534 REGON 000290110
Tel: (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299
KRS Nr 0000009702 .

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-05-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest na bieżąco dostosowywana i częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis wyposażony jest w m.in. mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne:

 • nawigacja klawiaturą,
 • zmiana kontrastu dla tekstu oraz treści nie będących tekstem (negatyw/ciemny/minimalny/brak kolorów),
 • zmiana rozmiaru tekstu na stronie internetowej,
 • zmiana odstępów między tekstem,
 • widoczny fokus odnośników linków,
 • zmiana wielkości wyświetlanego kursora (dostępny przewodnik do czytania)
 • wyłączenie animacji na stronie,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Zawadzki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 413641389

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy znajduje się w trzech lokalizacjach:

1. Morawica ul. Spacerowa 5
2. Kielce ul. Kusocińskiego 59
3. Kielce ul. Szczecińska 40.

W lokalizacji pierwszej znajdują się następujące obiekty:

 • Izba przyjęć umieszczona na parterze w budynku G – nie wymaga podjazdu.
 • Poradnia zlokalizowana w Pawilonie A znajduje się w najniższym położeniu budynku - nie wymaga podjazdu.
 • Pawilony oznaczone literami A, B, C, D, (oddziały szpitalne) posiadają podjazdy do wejścia, a wewnątrz wyposażone są w windy
 • Budynek G (oddziały szpitalne oraz administracja) posiada wejście zapasowe nie wymagające podjazdu, wewnątrz znajduje się winda Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania samochodu pod samym wejściem do każdego budynku.

W lokalizacji drugiej się następujące obiekty:

 • Budynek, w którym znajduje się Izba Przyjęć i oddziały szpitalne posiada wejście nie wymagające podjazdu, wewnątrz znajduje się winda.
 • Budynek parterowy, w którym znajdują się poradnie wyposażony jest w podjazd. Przed budynkiem, w którym znajduje się Izba Przyjęć są wydzielone miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W lokalizacji trzeciej znajduje się Poradnia Leczenia Uzależnień. Wejście do budynku nie wymaga podjazdu, winda jest w trakcie budowy. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.