Ewa Piecewicz
p.o. Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Bogusława Cwalina-
Rzadkowska
Z-ca dyrektora
ds. Pielęgniarstwa