mgr Beata Matulińska
Dyrektor ŚCP

 

mgr inż. Mariola Grzesik
Z-ca dyrektora
ds. Ekonomiczno-
Eksploatacyjnych

dr Elżbieta Pląder
Z-ca dyrektora
ds. Lecznictwa
 

mgr Bogusława Cwalina-
Rzadkowska
Z-ca dyrektora
ds. Pielęgniarstwa