Piotr Kiełbowski
Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w MorawicyEwa Piecewicz
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa


Anna Żalińska
Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa


Grzegorz Kaleta
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych