Umowy z NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

13-PSY04-17-00204-053

Świadczenia Psychiatryczne dla Dzieci

Świadczenia Psychogeriatryczne

Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

13-PSY04-18-00204-054

Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych

Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

13-PSY04-18-00204-011

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych

Świadczenia Leczenie Uzależnień

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dzieci

Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala (Ryczałt Dobowy)


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

13-AOS02/1-11-00204-068

Świadczenia w zakresie neurologii

Leczenie szpitalne

13-SZP03/5-23-00204-065

Program lekowy -leczenie chorych na depresje lekooporną

Program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalu"

13-PPZ-1819-23-00204-004

świadczenie zdrowotne - dobry posiłek w szpitalu

Program pilotażowy w Centrach Zdrowia Psychicznego:

13-PPZ18/4-20-00204-002

Świadczenia Opieki Zdrowotnej W Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych w CZP

Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych w CZP

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych W CZP

Leczenie Środowiskowe (Domowe) w CZP