DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie: „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”

 

wartość dofinasowania: 4 000 000 zł

całkowity koszt inwestycji: 7 000 000 zł

wartość dofinasowania wkładu własnego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 062 500 zł

 

 Opis i cel inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w lokalizacji w Morawicy przy ul. Spacerowej 5, zakres inwestycji obejmuje:

  1. modernizację kotłowni i sieci c.o. – wymianę rur na preizolowane,
  2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków,
  3. termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo – technicznego (Pawilony: G, H, I, P,T,W,Y) z modernizacja węzłów i sieci.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala i redukcja CO2 oraz zwiększenie niezawodności działania systemu centralnego ogrzewania i  w efekcie podniesienie  jakości świadczonych usług. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej obniży koszty zakupu energii elektrycznej.