DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” 

 

Całkowity koszt inwestycji: 7 501 446,48 zł

Dofinasowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 072 487,95 zł

Dofinasowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 062 500,00 zł

 Opis i cel inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w lokalizacji w Morawicy przy ul. Spacerowej 5, zakres inwestycji obejmuje:

  1. Modernizację kotłowni i sieci c.o. – wymianę rur na preizolowane.
  2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków.
  3. Termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo – technicznego (Pawilony: G, H, I, P,T,W,Y) z modernizacją węzłów i sieci.
  4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu D.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala i redukcja CO2 oraz zwiększenie niezawodności działania systemu centralnego ogrzewania i  w efekcie podniesienie  jakości świadczonych usług. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej obniży koszty zakupu energii elektrycznej.