Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zatrudni specjalistę terapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji. Aplikacje należy kierować do Działu Kadr i Szkoleń.