Kierownik Działu: Marzena Kwas tel. (41) 3641387

1.   Blok Żywienia jest komórką usługową działającą w ramach Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

2.   Do zadań Bloku Żywienia należy:

  • planowanie zaopatrzenia sezonowego i rocznego w żywieniu, zgodnie z potrzebami prawidłowego żywienia pacjentów,
  • prawidłowe i racjonalne wykorzystywanie środków pieniężnych na żywienie pacjentów,
  • przygotowanie zestawień żywnościowych i zleceń do magazynu w/g zapotrzebowania z oddziałów,
  • układanie diet oraz jadłospisów i planowanie na tej podstawie zamówienia na produkty żywnościowe,
  • kontrolowanie jakości produktów i odpowiednie ich magazynowanie,
  • sporządzanie potraw, wydawanie posiłków i ich rozdział,
  • współpraca z Działem Zamówień Publicznych w celu realizacji zapotrzebowania i zaopatrzenia na produkty żywnościowe w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.