I. Kapelan podlega bezpośrednio Dyrektorowi SCP.

II. Do zadań Kapelana należy:

  1. duszpasterska posługa wobec pacjentów,
  2. sprawowanie mszy świętej w wyznaczonych dniach i godzinach,
  3. odprawianie nabożeństw okolicznościowych,
  4. współpraca w organizowaniu uroczystości szpitalnych
  5. opieka kapłańska nad kaplicą szpitalną,
  6. pozostawanie w gotowości posługi całą dobę.