Główny Specjalista: mgr Tomasz Borowiec

             tel. 41 36 41 293

             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum Zakładowe jest komórką organizacyjną działającą w formie samodzielnego stanowiska pracy, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii

w Morawicy.

Godziny pracy Archiwum Zakładowego:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 14.35

Zadania Archiwum Zakładowego:

1. Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przed utratą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych nieprzydatnych do bieżącej pracy komórek organizacyjnych ŚCP – w tym materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego.

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawowania odpowiedniej pieczy nad dokumentacją – to jest właściwego jej prowadzenia, klasyfikowania i kwalifikowania, uporządkowania oraz przechowywania do czasu przekazania do Archiwum Zakładowego.

3. Systematyczne (coroczne) przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych.

4. Przekazywanie należycie uporządkowanych i opracowanych materiałów archiwalnych o wartości historycznej do właściwego terytorialnie Archiwum Państwowego w Kielcach.

5. Prowadzenie ewidencji zasobu Archiwum Zakładowego w formie tradycyjnej i elektronicznej.

6. Wycofywanie ze stanu Archiwum Zakładowego dokumentacji w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, bądź przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kielcach.

7. Udostępnianie na miejscu i wypożyczanie z magazynu archiwalnego przechowywanych akt do celów służbowych pracownikom ŚCP lub osobom nie będącym jego pracownikami upoważnionym do wglądu w określonego rodzaju dokumentację oraz posiadającym pisemną zgodę na korzystanie z akt wydaną przez Dyrektora ŚCP.

8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej ŚCP, której okres przechowywania upłynął i udział w pracach Komisji powołanej do jego przeprowadzenia.

9. Nadzorowanie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Kielcach na brakowanie zgodnego z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa procesu fizycznego zniszczenia wydzielonej dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie i identyfikację zawartych w niej danych.

10. Współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach.

11. Inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy i wewnętrznych ustaleń zawartych w obowiązującej Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego [IN – 25].

Stopień realizacji spoczywających na Archiwum Zakładowym zadań prowadzący je przedstawia Dyrektorowi ŚCP oraz Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Kielcach w sporządzanych systematycznie sprawozdaniach z wykonania rocznego planu pracy wraz z zakreśleniem głównych zamierzeń pracy na rok następny.