Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Pawłowska tel.(41) 3641331

Pielęgniarka Koordynująca: pielęgniarka specjalistka Helena Sitarska tel. (41) 3641332

Liczba łóżek – 123

Zadania oddziału:

- diagnostyka i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych

- terapia zajęciowa psychicznie chorych

- edukacja/psychoedukacja pacjentów i/lub ich rodzin

- promocja zdrowia psychicznego

- stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych

- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia

- konsultowanie chorych z innych oddziałów

- wykonywanie konsultacji specjalistycznych oraz badań specjalistycznych

- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami

- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału

- szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie psychiatrii

- prowadzenie dokumentacji medycznej

- prowadzenie obserwacji sadowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sadowo-psychiatrycznych na polecenie sądów, prokuratury

- leczenie detentów pozostających do dyspozycji sądów

Oddział udziela świadczeń w systemie całodobowym.