Kierownik: mgr Agnieszka Janus tel. (41) 3641318
 

  1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  (DLB) podlega  Zastępcy Dyrektora  ds.  Lecznictwa . 
  2. Laboratorium  kieruje Kierownik DLB , podlegający Zastępcy Dyrektora ds.  Lecznictwa .
  3. W strukturze DLB znajduje się Magazyn Odczynników Laboratoryjnych (MOL)
  4. Zadania komórki:Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  wykonuje badania służące diagnostyce i monitorowaniu leczenia.
  5. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy usługi codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.