Kierownik Pracowni: lek. med. Grzegorz Lembas

1.  W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej (DOR) wchodzą

  • Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG)
  • Pracownia USG (USG)

2.  Pracownia Diagnostyki Obrazowej czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00

3.  Do zadań Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy :

  • wykonywanie pacjentom badań tomografii komputerowej
  • wykonywanie pacjentom badań rentgenowskich
  • wykonywanie pacjentom badań ultrasonograficznych
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz wydawanie wyników badań TK, RTG i USG