Kierownik: mgr Izabela Moskwa tel. (41) 3641327

1. Nazwa Działu: APTEKA SZPITALNA
2. Zadania Apteki Szpitalnej:

Zadaniem Apteki Szpitalnej jest przyjęcie, opracowanie i ekspedycja leków, drobnego sprzętu medycznego i surowców służących do receptury oraz opakowań niezbędnych do wykonania leków recepturowych.

Apteka realizuje zamówienia Oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala na leki, opatrunki, szczepionki, płyny infuzyjne i inne.

3. Apteka Szpitalna pracuje: od godziny 7.00 do 14.35 pn. - pt.

4. Apteka Szpitalna zatrudnia:

4.1. Magistrów farmacji na stanowisku:

- kierownika

- zastępcy kierownika

których zadaniem jest:

- prawidłowa gospodarka lekami, przestrzeganie: Ustawy Farmaceutycznej i Ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz współpraca z Oddziałami Szpitalnymi reprezentowanymi przez lekarzy i pielęgniarki oddziałowe.

- współpraca z podmiotami gospodarczymi, które wygrały przetargi na dostarczanie leków i drobnego sprzętu medycznego.

4.2. starszych techników farmacji, których zadaniem jest:

- składanie zapotrzebowania na leki i sprzęt medyczny;

- przyjmowanie w/w na stan Apteki;

- wydawanie leków i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującą procedurą;

- monitorowanie realizacji umów, uzgadnianie kartotek;

- wykonywanie leków recepturowych.

- wycena leków, rotacja leków na półkach

4.3. pomoc apteczną, podstawowe czynności:

- sprzątanie pomieszczeń Apteki;

- dbałość o sprzęt;

- pobieranie środków czystości w magazynie;

- wykonywanie pomocniczych czynności aptecznych.

4.4. sekretarkę medyczną, która zajmuje się:

- prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji Apteki Szpitalnej;

- sprawdzaniem zgodności faktur z umowami;

- zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów Apteki Szpitalnej;

- dokonywaniem komputerowych analiz związanych z racjonalna gospodarką lekami.

5. Apteka Szpitalna organizacyjnie podlega Dyrektorowi Szpitala.