mgr Anna Łupińska tel. (41) 36 41 338
mgr Edyta Haba tel. (41) 36 41 338


 1. Specjalista do spraw epidemiologii (PE) podlega Dyrektorowi ŚCP.
 2. Do zadań Specjalisty do spraw epidemiologii należy:
  - opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
  - prowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
  - szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
  - monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
  - sporządzanie raportów o sytuacji epidemiologicznej szpitala.
 3. Specjalista do spraw epidemiologii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35. W ramach nadzoru nad stanem sanitarnym szpitala, specjalista do spraw epidemiologii ma prawo dokonywania kontroli komórek organizacyjnych ŚCP w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy.