z siedzibą  w K I E L C A C H  ul. Kusocińskiego 59

Kierownik Oddziału: lek. med. Olawska-Szymańska Aleksandra tel. 413669714
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka Koordynująca : Grażyna Misztal

Liczba łóżek – 25

Zadania oddziału:

- prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego,
- leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych,
- terapia zajęciowa psychicznie chorych i zaburzonych dzieci i młodzieży,
- przeprowadzanie badań psychologicznych, terapii indywidualnych z psychologiem, terapii rodzinnej oraz terapii grupowej w formie społeczności terapeutycznej,
- edukacja /psychoedukacja pacjentów i/ich rodzin,
- nauka pacjentów na etapie edukacji szkolnej,
- współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi i Socjoterapeutycznymi i innymi placówkami resocjalizacyjno-edykacyjno-wychowawczymi,
- wykonywanie konsultacji specjalistycznych i badań specjalistycznych,
- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami,
- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału,
- prowadzenie dokumentacji medycznej,
- prowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych na polecenie sądów i prokuratury.

Oddział udziela świadczeń w systemie całodobowym.

Nauka pacjentów na etapie edukacji szkolnej:

 Dzieci i młodzież podczas pobytu w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej realizują obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do szkół macierzystych wysyłane są zaświadczenia z frekwencją oraz ocenami cząstkowymi uzyskanymi w trakcie pobytu dziecka (na zaświadczeniu nie podaje się nazwy oddziału). Szkoła zapewnia również zajęcia pozalekcyjne, które pełnią funkcję terapeutyczno-wychowawczą.

Kontakt ze szkołą:

  1. Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Czarniecka Góra 43

26-220 Stąporków

Tel./fax  (41) 372-49-38  (sekretariat szkoły)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Teper


  1. Szkoła w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Kielcach

Kusocińskiego 59

25-450 Kielce

Wicedyrektor: mgr Dorota Ciupińska       tel. służbowy: 604 375 204